Volg ons op:

Neem direct contact op

0572 - 331504

Kwaliteit

Combidak is een gecertificeerd bedrijf.
Combidak is de specialist op het gebied van de hellende daken en beschikt uiteraard over de benodigde certificaten.


VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een systeem waarmee bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheerssysteem. VCA is een garantie dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen.


Met het KOMO productcertificaat ‘Dakdekken Hellende Daken’ voor betonpannen en keramische pannen voldoet Combidak aan alle regels en markteisen op het gebied van kwaliteit, prestaties en verwerking.  Er wordt voortdurend door IKOB/BKB getoetst of Combidak aan alle gestelde eisen voldoet.


Stichting Dakmeester is een landelijk netwerk van gekwalificeerde dakdekkers en producenten van Hellende Daken. Combidak kan hierdoor de kwaliteit van het Hellende Dak promoten en bevorderen. Het werken aan het dak gaat verder dan alleen het vaktechnische gedeelte. Wij staan als professioneel Dakmeester garant voor deskundigheid en kwaliteit.


Met het Daksysteemgarantie PLUS heeft u zekerheid over de manier waarop het dak is gemaakt en hierdoor geven wij blijk van het vertrouwen in ons vakmanschap. Wij zijn als deelnemer aangesloten bij de Stichting Dakmeester, het landelijk netwerk van KOMO-gecertificeerde dakdekkers en producenten van Hellende Daken en samen promoten en bevorderen wij de kwaliteit van het Hellende Dak. Daksysteemgarantie PLUS staat voor 15 jaar gegarandeerd vakwerk in dakwerk.


De vereniging Gebouwschil Nederland is een ondernemersorganisatie voor ondernemers in de hellende daken branche. Het dakdekken  is een specialistisch ambachtelijke bouwactiviteit. De ondernemer moet alles weten van de techniek, arbeidsomstandigheden, veiligheid, de cao etc. Een dakdekkersbedrijf opereert in de complexe, steeds veranderde bouwwereld. Daarin goed opereren vereist gezamenlijk optreden in verenigingsverband met de Gebouwschil Nederland. Gebouwschil Nederland  adviseert op juridisch, technisch en bedrijfskundig gebied en biedt praktische informatie over techniek, de cao, materiaal, nieuwe ontwikkelingen, marktontwikkelingen en ondernemerschap.


Het hellende dak is een landelijk opererende vereniging voor dakdekkers hellende daken. Dakdekken van hellende daken is een specialistisch ambachtelijke bouwactiviteit waarbij de dakdekker alles moet weten van daktechniek, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Combidak is aangesloten bij het CAO Hellende Daken.


Combidak is een erkend Leerbedrijf en leert jongeren die een mbo-opleiding volgen, in de bouw, het vak in de praktijk. Hiervoor beschikt Combidak over leermeesters voor dakdekkers en timmerlieden. Ssamenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Diensten Combidak

Instagram

Combidak
Scroll naar boven